Klopt de verwachte maatvoering? Passen de hoekstukken naadloos op elkaar? Geweldig als de lasser het te maken ruimtelijke figuur de juiste vorm geeft met de goede afmeting.

De achterliggende theorie van het construeren van plaatuitslagen is steeds hetzelfde. Vanuit de ruimtelijke vorm optekening is het de kunst om steeds op zoek te gaan naar de ware lengtes van de belangrijkeprojectielijnen. De uit de projectielijnen geconstrueerde ware lengtes worden onderling verbonden door contourlijnen en op deze wijze wordt de plaatuitslag geconstrueerd.Deze techniek kent als basis de constructiemethode met ‘liniaal en passer’. Ineen 2D CAD programma kan uiteraard dezelfde techniek toegepast worden als deconstructie met liniaal en passer maar dan op digitale wijze.

Het maken van een goede plaatuitslag begint met het bepalen van de ontwikkelde maat. Deze ontwikkelde maat is de totale lengte van de vlakke plaat voordat deze wordt gezet of gekant. Stel je buigt een plaatje van 100 millimeter precies in het midden meteen buighoek van 90 graden. Het resultaat is een hoekprofieltje. Tijdens het opmeten van de beide zijden zijn deze bij elkaar opgeteld niet 100 millimeter maar iets groter. Hoe komt dat nou?De achterliggende theorie is het‘buigverlies’ dat optreedt tijdens het plooiproces. Het buigverlies is afhankelijk van onder andere de materiaalsoort, de walsrichting, het te gebruiken kant- of plooigereedschap en de materiaal dikte. Deze factoren zijn samengevoegd in de zogenaamde k factor.

Goede kennis van de k factor ende achterliggende theorie van het plaatuitslagen construeren is noodzakelijk voor het maken van uit plaat vervaardigde producten. De specialisten van OutShape zijn erin geslaagd om op intuïtieve wijze de theorie van het construeren met passer en liniaal te combineren met de k factor in een cloud oplossing. Met deze cloudsoftware hebben de engineers van OutShape een krachtig instrument ontwikkeld om op eenvoudige wijze plaatuitslagen te maken van alle willekeurige profielen dat onder iedere denkbeeldige hoek is ‘doorgesneden’. Online en zonder de inzet van CAD software direct naar een DXF bestand. Voor meer informatie en een gratis proefaccount gaat u naar www.outshape.com. 

VOOR MEER INFOrmatie

GA NAAR OUTSHAPE.COM